Over ons

BudgetHulp Oude IJsselstreek, opgericht per 1-9-2021 bestaat uit een organisatie van 30 tot 40 maatjes, de coördinatiecommissie, de coördinator-budgetconsulent en het bestuur.

Het bestuur

Het bestuur is in formele zin eindverantwoordelijk voor het beleid van de Stichting en legt verantwoording af aan de gemeente, de Raad van Kerken, Wonion en de sponsoren. Ze werken als een ‘bestuur op afstand’.
Het bestuur bestaat uit:
Wim Post, voorzitter
Marcel Tijdink, penningmeester
Cor Peters, secretaris
Anna Ermers, lid

De coördinatiecommissie

De coördinatiecommissie fungeert als het dagelijks bestuur. Het doel van deze commissie is om alle activiteiten die te maken hebben met de praktische uitvoering te coördineren en eventuele knelpunten op te lossen.
Te denken valt aan intakegesprekken, training en begeleiding van nieuwe maatjes, overleg met gemeente en professionele organisaties, het organiseren van studiemiddagen en ondersteuning bij intervisie, uitvoering van het PC-project, sponsoring beleid en Public Relations, het maken van rapportages en vervanging van de coördinator bij afwezigheid bij ziekte of vakantie.

Coördinator-budgetconsulent

De coördinator is een gecertificeerde budgetconsulent. Zij heeft contact met de mensen die hulp willen bij hun geldzaken, de doorverwijzers en de maatjes. Afhankelijk van welke situatie er sprake is zal er SchuldHulp (hulp bij schulden) of BudgetHulp (hulp bij geldzaken) worden ingezet. De coördinator verzorgt daarnaast de administratie, maakt nieuwsbrieven voor de maatjes en houdt de maatjes op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van de financiële (schuld)hulpverlening.
Daarnaast is de coördinator onderdeel van de coördinatiecommissie en heeft ze contact met het bestuur. Per 1-6-2021 worden de coördinatiewerkzaamheden uitgevoerd door Silvia Simmes.

Maatjes

Nieuwe maatjes zijn verplicht om een uitgebreide e-learning met training te volgen, waarna ze starten met een ervaren buddy. Om de kennis op peil te houden nemen de maatjes deel aan studiemiddagen, bijscholingsmodules en intervisie, ontvangen ze nieuwsbrieven en mail-alerts van de coördinator-budgetconsulent en zoeken ze contact met de coördinator om de voortgang van de cliënten te bespreken.
De goede samenwerking met onze partners als de gemeente Oude IJsselstreek, Wonion, Sensire, Vluchtelingenwerk, Stadsbank Oost-Nederland en onze sponsoren stelt de stichting in staat om het werk in de financiële hulpverlening naar tevredenheid uit te voeren

Bij Schuld- en Budgethulp Oude IJsselstreek sta je er niet alleen voor.

Je maakt deel uit van een plaatselijk maatjesteam.

De coördinator zorgt in samenwerking met de coördinatiecommissie voor persoonlijke begeleiding.

Historie

SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek is in 2012 ontstaan als initiatief van de Raad van Kerken en een aantal betrokken inwoners. Zij signaleerden dat er in de gemeente mensen wonen die te maken hebben met financiële problemen die zijzelf niet (meer) opgelost krijgen. De projectgroep had de taak op zich genomen om deze mensen te ondersteunen bij het oplossen van de schulden en het bevorderen van de zelfredzaamheid. In 2013 is deze samenwerkingsvorm geformaliseerd door de oprichting van Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek.

Vroegsignalering

Er is geen uitleg nodig om in te zien dat een schuld van € 500,- veel makkelijker is af te lossen dan een schuld van € 5.000,-. Vandaar dat al in 2015 met Wonion het project “Vroegsignalering” is gestart. Dit project is vanwege het succes in de opvolgende jaren voortgezet. De aanpak is voor zowel de hulpvrager als voor Wonion succesvol gebleken, omdat hiermee de hoge deurwaarderskosten, gerechtelijke vonnissen en huisuitzettingen konden worden voorkomen.

Schuldentelefoon

In 2017 is de schuldentelefoon opgericht. Dat betekent dat iemand met financiële problemen of schulden dit nummer kan bellen en contact krijgt met de coördinator die na een intakegesprek, indien gewenst, een maatje toewijst aan de cliënt. Hiermee wordt een deel van de (schuld)hulpverlening buiten de gemeente om afgewikkeld en kan de gemeente zich richten op meer complexe gevallen.

Budgethulp

Doordat de gemeente zich vanaf 1-1-2021 meer gaat richten op de vroegsignalering, die bij ons met Wonion al gerealiseerd is, gaat een jarenlange wens van de stichting vorm krijgen. Hierin past ons nieuwe initiatief van BudgetHulp, dat ten doel heeft schulden juist te voorkomen. Per 1-9-2021 is BudgetHulp Oude IJsselstreek – hulp bij geldzaken – formeel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.