Maatje worden?

Ben je op zoek naar een boeiende en uitdagende vrijwilligersfunctie?

Wil je je inzetten om mensen te helpen die worstelen met hun financiën?

Dan is een maatje zijn misschien iets voor jou!

Mensen komen in situaties waarin het lastig is om rond te komen met hun inkomen. Life-events als scheiden, werkloosheid, ziekte en overlijden hebben invloed op het inkomen. Het leidt vaak ook tot extra stress doordat er zoveel door hun hoofd gaat dat ze niet weten waar ze beginnen moeten. Ze hebben iemand nodig die met hen meedenkt, praktische hulp geeft en aanmoedigt. Een maatje, dat geduldig luistert als zij over hun zorgen praten.

De maatjes zetten zich in om de mensen weer zoveel mogelijk zelf redzaam te maken, hun schulden op te lossen en de financiën onder controle te houden. Onze maatjes zijn goed thuis in de maatschappij, zeer gemotiveerd, kunnen goed met mensen omgaan en hebben veelal een financiële en/of zakelijke achtergrond of belangstelling. Een maatje werkt individueel, maar kan terugvallen op de kennis en kunde van de coördinator en collega-maatjes en bij complexere vraagstukken bij de professionals in de (schuld)hulpverlening.

Wat wordt van een maatje verwacht?

Van nieuwe maatjes vragen wij om de driedaagse 'SchuldHulpMaatjestraining' te volgen, waarna ze starten met een ervaren buddy. Ook maken ze kennis met de sociale kaart van de gemeente.

Om de kennis op peil te houden nemen de maatjes deel aan studiemiddagen, bijscholingsmodules en intervisie, ontvangen ze nieuwsbrieven en mail-alerts van de coördinator en zoeken ze contact met de coördinator om de voortgang van de cliënten te bespreken. ​

Na kennismaking met de coördinator volgt een ‘sollicitatiegesprek’ met twee leden van onze coördinatiecommissie. Op basis van CV, motivatiebrief en het gesprek wordt gekeken of wederzijdse verwachtingen matchen en je je als maatje kunt en wilt in gaan zetten. Dit kan als maatje voor BudgetHulp (hulp bij geldzaken) of voor SchuldHulp (hulp bij schulden. Afhankelijk van je eigen voorkeur en wensen.

Een maatje is een vertrouwenspersoon van iemand in een kwetsbare positie, daarom wordt gevraagd een VOG aan te leveren. De kosten daarvan zijn voor ons.​

De tijd die het kost bepaal je voor een belangrijk deel zelf en is afhankelijk van hoeveel mensen je begeleidt. Wel is het belangrijk om structureel tijd hieraan te kunnen besteden, denk hierbij aan minimaal een dagdeel per week.

Interesse? Neem contact op met onze coördinator-budgetconsulent Silvia Simmes:
E: info@schuldhulpmaatje-oudeijsselstreek.nl
T: 06–13 36 96 95

Bij Schuld- en Budgethulp Oude IJsselstreek sta je er niet alleen voor.

Je maakt deel uit van een plaatselijk maatjesteam.

De coördinator zorgt in samenwerking met de coördinatiecommissie voor persoonlijke begeleiding.