Hoe kunnen we helpen?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Nieuwsbrief september 2022

Beste Maatjes,
Hierbij nieuws en informatie voor eenieder betrokken bij SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek.

Energiearmoede: breed pakket aan maatregelen om energiekosten te verlagen in Oude IJsselstreek

De aanpak Energiearmoede bestaat uit vijf verschillende elementen: bespaarcoaches, fixteams, een witgoedregeling, een communicatiecampagne en een subsidieregeling.
Bespaarcoaches komen bij inwoners thuis en geven tips en advies om energie te kunnen besparen. Vervolgens kunnen fixteams langs komen. Fixteams voeren gratis kleine maatregelen uit, zoals tocht- en kierdichting, of het aanbrengen van radiatorfolie. De bespaarcoaches kijken ook naar huishoudelijke apparaten. Als daar energieslurpers tussen zitten, kan er via de witgoedregeling mogelijk één apparaat vervangen worden. Deze drie elementen – bespaarcoaches, fixteams, en de witgoedregeling – zijn met elkaar verbonden. Het inzetten van een fixteam en/of de witgoedregeling wordt altijd voorafgegaan door een gesprek met een bespaarcoach. De gemeente start in oktober met een pilot in een buurt in Silvolde. Om alle inwoners bewust te maken van de mogelijkheden om energie te besparen, zetten we daarnaast ook een regionale voorlichtingscampagne op.

Het project gebied waar deze pilot zich op richt ligt in Silvolde oost. In totaal gaat het om 294 woningen waarvan 156 huurwoningen en 138 (goedkope) koopwoningen in de volgende straten:
Houtduivenhof, Wezelhof, Dassenhof, Jagershof, Snippenhof, Marterhof, Eekhoornhof en Hermelijnhof.
Uit mijn administratie blijkt dat de vetgedrukte straten enkele adressen betreft die door een aantal schudhulpmaatjes begeleid worden. Heb je als maatje een cliënt aan één van deze straten, dan kun je hen wijzen op deze pilot en het belang om hieraan mee te werken. Gisteren (29 sept.) zijn er flyers verspreid.
Voor meer info, zie ook https://www.oude-ijsselstreek.nl/nieuws/aanpak-energiearmoede-van-start

Lidmaatschap SchuldHulpMaatje Nederland

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld hebben wen, na een lange periode van twijfel, besloten om lid te blijven van de landelijke organisatie van SchuldHulpMaatje. Op 13 september hebben we als bestuur en CC één en ander besproken met Carla van der Vlist (directeur landelijk servicepunt) en Trudy Molenaar (regiomanager) van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

Vanaf 2020 hebben we intern de opleidingen zelf verzorgd op basis van Nibud-cursusmateriaal; totaal zijn er twaalf maatjes op deze manier opgeleid. Onderzocht zal worden in hoeverre de Nibud-cursus afwijkt van de landelijke cursus van SchuldHulpMaatje. Op basis hiervan zal een cursusprogramma worden samengesteld om de maatjes te laten voldoen aan de standaard van SchuldHulpMaatje. Uitgangspunt is één terugkomdag (dagdeel) waarbij door ons voorgesteld is om dit bij Wonion te doen. Zodra we hierover meer concrete informatie hebben, zullen we dat communiceren met de betrokken 12 maatjes.

Nieuwe maatjes zullen vanaf heden niet meer intern opgeleid worden, maar het landelijk cursusprogramma volgen. Voor de twee aspirant maatjes (vanaf mei 2022) die nog geen cursus hebben gevolgd, heb ik navraag gedaan bij de regiomanager Trudy Molenaar. Zodra ik een antwoord heb waar en wanneer de landelijke cursus kan worden gevolgd, zal ik hen hiervan op de hoogte brengen.

Migratie HVS naar SINC

Los van dit alles wijzigt het automatiseringssysteem van SchuldHulpMaatje. Het HulpVragenSysteem (HVS) gaat over naar SINC. Hoewel wij het systeem niet actief gebruiken voor de vastlegging van gegevens van onze cliënten, kan het wel van toegevoegde waarde zijn voor de informatie die er wordt weergegeven en de cursussen die er staan in de Online Leeromgeving.
Alle maatjes die geregistreerd staan zijn bij SchuldHulpMaatje Nederland krijgen één dezer dagen een mail met nieuwe inloggegevens. Hieronder de letterlijke informatie zoals ik die heb ontvangen.

De migratie van HVS naar SINC
Informatie voor maatjes en bestuursleden.
Binnenkort zal het HulpVragerSysteem (HVS) vervangen worden door SINC. De opbouw en werking van SINC is grotendeels gelijk aan het HVS.
In de nieuwe SINC applicatie zijn instructievideo’s met uitleg beschikbaar. Onderstaand alvast wat belangrijke informatie ter voorbereiding op de overgang naar het nieuwe systeem.

Veranderingen
Er zijn twee belangrijke naamswijzigingen ten opzichte van het HVS:

  • ‘Hulpvrager’ is in SINC ‘Cliënt’.
  • ‘Hulpvraag’ is in SINC ‘Dossier’.
    Het is in SINC mogelijk dat één cliënt meerdere dossiers heeft, bijvoorbeeld in het geval van een terugkerende hulpvrager.
    Voor ‘Cliënt’ en ‘Dossier’ zijn 2 aparte menu’s. Onder het menu ‘Cliënten’ kun je gemakkelijk informatie over de hulpvrager terugvinden, zoals bijvoorbeeld de NAW-gegevens. Het menu ‘Mijn dossiers’ geeft jouw hulpvragen weer, hier kun je informatie vinden op dossierniveau (contactmomenten, acties, intake informatie etc.).
    Goed om te weten: bijlagen kunnen toegevoegd worden op dossierniveau. Deze bijlagen zullen vervolgens ook getoond worden bij de cliëntgegevens.

Inloggen
In plaats van aanmelden via mijnschuldhulpmaatje.nl (voor het huidige HVS) zul je straks in het nieuwe SINC kunnen werken via een nieuwe weblink: https://shm-oudeijsselstreek.sinc.social/
Voor het werken in het nieuwe systeem heb je nieuwe inloggegevens nodig. Deze zullen je toegestuurd worden op het moment dat je aan de slag kunt in SINC. Deze inloggegevens zullen je toegestuurd worden via een sinc.social emailadres. Let op: dit is dus geen spam!

Online Leeromgeving (OLO):
De knop die je bij de Online Leeromgeving kan brengen is te vinden via het menu-onderdeel ‘Online Leeromgeving’. Hier zul je de bekende oranje knop vinden die je naar de Online Leeromgeving stuurt.
De SINC applicatie werkt het meest optimaal via Google Chrome of Microsoft Edge.
Onder het menu ‘Support’ staan filmpjes met uitleg over bijv. het maken van een contactmoment, het maken van een actie en het personaliseren van het menu.

Contactgegevens coördinator

Voor al mijn werkzaamheden als coördinator ben ik bereikbaar op onderstaand e-mailadres en telefoonnummer. Bij voorkeur deze contactgegevens gebruiken:
Silvia Simmes
T: 06-13 36 96 95 (zakelijke tel.nr.)
E: info@schuldhulpmaatje-oudeijsselstreek.nl of s.simmes@sensire.nl

Inhoudsopgave