Hoe kunnen we helpen?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Nieuwsbrief mei-juni 2022

Beste Maatjes,

Hierbij weer nieuws en informatie voor ieder betrokken bij SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek.

Het jaarverslag 2021 en het jaarplan met begroting voor de komende jaren is gereed en inmiddels naar alle maatjes gemaild. Hierin staat veel informatie, zeker voor de beginnende maatjes die nog niet zo lang meedraaien.
Recent is Henri Lavalaye overleden waarvan ik jullie bericht heb gedaan. Bij de condoleance waar een aantal maatjes ook aanwezig waren, troffen we Elfriede. Het was fijn om haar sinds maart 2021 weer te zien, weliswaar sterk afgevallen, maar nog steeds vol humor en moed. Ze vertelde dat ze weer op de racefiets zat en aan het hardlopen was. Wat een doorzettingsvermogen heeft zij, ongelofelijk! Stapje voor stapje probeert ze het gewone leven weer op te pakken.

SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek ontvangt € 1.000,- van het Armoedefonds

Donderdag 12 mei kwamen hulporganisaties uit heel Nederland naar de Landelijke bijeenkomst van Stichting Armoedefonds in Den Bosch. Wij als SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek waren met 2 personen afgevaardigd: Bartjan Kaptein en Silvia Simmes.
Het Armoedefonds organiseert elk jaar haar landelijke bijeenkomst voor armoede- hulporganisaties. Een dag waar men elkaar kan ontmoeten, netwerken en leerzame sessies kan volgen. Een interessante sessie was die van Eef van Opdorp van het Tv-programma van ‘Uitstel van executie’. De dag stond in het teken van kennis delen en werd feestelijk afgesloten:
Voor alle organisaties die op het eind van de middag nog aanwezig waren was er een mooie cheque van € 1.000,- als verrassing. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.
Het Armoedefonds heeft 60 cheques kunnen uitdelen!

Wat doet het Armoedefonds?

Stichting Armoedefonds geeft financiële steun aan lokale initiatieven in Nederland. Tijdens de coronaperiode heeft het Armoedefonds er voor gezorgd dat via lokale hulporganisaties gratis mondkapjes en testers beschikbaar kwamen. Een ander project is de Schoolspullenactie waar we als lokale organisatie ook aan deelnemen. Hiermee helpen we kinderen die opgroeien in armoede en (voor het eerst) naar de middelbare school gaan. Zij ontvangen voor de zomervakantie, een schoolspullenpas ter waarde van 50 euro.

Daarnaast zijn er steunpakketjes voor ouderen. Kom je als maatje bij ouderen die je graag een steunpakketje wil geven, laat het mij even weten door een reply op de e-mail van 30 mei. Tot slot vragen ze aandacht voor menstruatie armoede en richten MenstruatieUitgiftePunten (MUP’s) op. Het idee is om met hen hierover contact op te nemen en dit bij de Minimannamarkt onder te brengen. Voor meer info, zie hun website: https://www.armoedefonds.nl/

Noodfonds MIK- Mensen in de knel

Via maatje HenkJan Ascherman zijn we in contact gekomen met een bestuurslid van M.I.K (Mensen In de Knel), een charitatieve instelling in Zutphen/Almen en omgeving. MIK ondersteunt diverse goede doelen. Als bestuurslid van M.I.K was hij zoekend om hun gelden verantwoord te besteden en kwam zo bij SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek terecht.
“Wij zijn bereid het door jullie op te zetten noodgeld fonds te sponsoren met een eenmalig bedrag van € 2.500,- Wel willen we hieraan de voorwaarde verbinden dat jullie -bijvoorbeeld over een jaar- ons laten weten op welke wijze het ter beschikking gestelde bedrag door jullie werd besteed”.
Heb je als maatje te maken met een schrijnende situatie en zijn er geen voorliggende voorzieningen (minimaregelingen en bijzondere bijstand) of andere fondsen als het solidariteitsfonds Oude IJsselstreek beschikbaar, dan kun je gebruik van dit noodfonds.
Dit doe je door een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de coördinator (Silvia Simmes) die het zal beoordelen en na afstemming met de vervangend coördinator (Ronald Hezemans) zal goedkeuren of afwijzen.

Lidmaatschap SchuldHulpMaatje Nederland

Afgelopen jaren waren er veel twijfels of we wel lid wilden blijven van de overkoepelende landelijke organisatie. Temeer omdat we van de aangeboden faciliteiten nagenoeg of geen gebruik maken en wel jaarlijks een hoge afdracht verschuldigd zijn. Ook de opleiding van nieuwe maatjes hebben we intern vorm weten te weten, zodanig dat beginnende maatje met voldoende bagage aan de slag kunnen. In gesprek met de wethouder en de beleidsambtenaar heeft de gemeente aangegeven er waarde aan te hechten om bij de landelijke organisatie te blijven ondanks de hoge afdrachten. Naamsbekendheid en het feit dat er een landelijke organisatie achter staat, zijn belangrijke componenten in de afweging. Het bestuur heeft in een gezamenlijke vergadering met de coördinatiecommissie besloten hierin mee te gaan en dus lid te blijven van landelijk.
In september zal er een overleg met de landelijke organisatie plaats vinden hoe één en ander opnieuw vorm te geven, met name betreffende de maatjes die niet bij de landelijke organisatie zijn opgeleid.

Gemeente – STOER

De opvolger van Jasper Tichelman als consulent schuldhulpverlener is per 1 mei begonnen bij de gemeente Oude IJsselstreek.
Zijn naam is Martijn Schutman en hij is te bereiken op:
E: m.schutman@stoerversterkt.nl
T: 06 43 44 24 77

Financieel inloopspreekuur – wijziging locatie naar Sensire: De Blenk 2

Vanaf februari is er iedere dinsdag van 10:00 uur tot 12:00 uur een inloopmoment voor inwoners om laagdrempelig hulp te zoeken. Initiatief is vanuit de gemeente en andere zogenoemde ketenpartners als Stadsbank Oost-Nederland, Schuldhulpmaatje, Sociaal Raadslieden Werk en Formulierenhulp Sociaal Werk Oude IJsselstreek hebben zich hierbij aangesloten. Het inloopspreekuur zal vanaf 7 juni plaats niet meer plaatsvinden bij de Minimannamarkt, maar bij Sensire op het adres De Blenk 2 in Ulft (achter de Jumbo).

Aanmeldingen hulpvragen

Na 2 jaren van minder aanmeldingen voor schuld- en budgethulp, is het aantal hulpvragen vanaf eind maart 2022 toegenomen tot bijna op het niveau van voor corona
januari 2022: 6
februari 2022: 5
maart 2022: 11
april 2022: 11
mei 2022: 9

Ter vergelijking met voorgaande jaren:
2018: 141 per jaar
2019: 137 per jaar
2020: 92 per jaar
2021: 73 per jaar

Terugblik op studieavond 13 april 2022

De studieavond met sprekers Tanja Dijenborgh van Vluchtelingenwerk en Anne van de Langemheen, beleidsmedewerker van de gemeente, is succesvol verlopen. Het buffet vooraf droeg bij een aan een informeel en gezellig samenzijn en weerzien van de maatjes.
Vanwege 10 jaar lidmaatschap en inzet kregen Gerard Hol en Wil Paulus een speldje door de voorzitter Wim Post opgespeld. Beide van harte gefeliciteerd en hartelijk dank voor de jarenlange inzet als SchuldHulpMaatje.

Vertrouwenspersoon

Naar aanleiding van de toegenomen aandacht in de media betreffende grensoverschrijdend gedrag is door het bestuur in samenspraak met de coördinatiecommissie besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het gaat daarbij om grensoverschrijdend gedrag, persoonlijke integriteit, bejegening, gedrag in de relationele sfeer. Dus niet om klachten en geschillen, die gericht zijn op de inhoud. Er is een eerste gesprek geweest en zodra het protocol vertrouwenspersoon definitief is, zal er meer informatie worden gegeven.

Nieuwe maatjes

Felina van Bennekom heeft zich als nieuw maatje aangemeld. Bij deze van harte welkom en veel succes. Om alvast kennis te maken met andere maatjes, zie het smoelenboek: klik hier voor smoelenboek

Daarnaast wil ik ook Marjolein Tijdink welkom heten. Zij heeft veel ervaring op het gebied van communicatie en kan ons hierin adviseren en ondersteunen, zoals bij het opzetten en verder door ontwikkelen van het Facebookaccount en berichtgeving naar (social) media.

Volgende studiedag
Programma woensdag 12 oktober: Nog nader te bepalen.

Nieuwtjes
Als er ontwikkelingen zijn die we eigenlijk allemaal zouden moeten weten en in de Nieuwsbrief thuis horen, laat van je horen!

Inhoudsopgave