Hoe kunnen we helpen?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Nieuwsbrief januari-februari 2022

Beste maatjes,

De eerste maand van het nieuwe jaar hebben we alweer achter ons liggen. Een nieuw jaar dat betekent dat we ook achterom kunnen kijken naar hoe 2021 is verlopen. Tijdens het belrondje met de maatjes is er terug- en vooruitgekeken. Hoe verliep de schuld- of budgethulp; welke trajecten zijn al dan niet succesvol afgesloten en waar blijft nazorg nodig.
Ook zijn de wensen van de maatjes nadrukkelijker in beeld gebracht zodat ik als coördinator een betere match kan maken: schuld- of budgethulp; afstand tot je eigen woonplaats en evt. hulp aan zzp-ers. Sommigen gaven ook duidelijk aan dat de aanmeldingen vaak zo snel opgepakt zijn dat ze geen kans hebben om te reageren. Daarom heb ik de afgelopen maand ook al een aantal aanmeldingen  rechtstreeks bij een maatje uitgezet zonder een mailbericht aan alle maatjes te doen. Het terugkijken doen we ook in het jaarverslag waar op dit moment aan gewerkt wordt.
Eén onderdeel wil ik er alvast uitlichten, namelijk het aantal aanmeldingen van klanten. De instroom van nieuwe aanmeldingen is wederom verder gedaald. Ten opzichte van de periode voor corona is het aantal aanmeldingen bijna met de helft afgenomen. Reden om in 2022 meer aan PR en communicatie te doen om onze werkzaamheden nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Wel hebben we 74 nieuwe aanmeldingen opgepakt en hebben we in 2021 met 143 klanten contact gehad. Naast de 59 klanten die eind 2021 actief in zorg zijn, zijn er ook nog 28 nazorgklanten.

Nieuwe Maatjes – training

Na de laatste cursus in het voorjaar van 2021 hebben zich sindsdien vijf nieuwe maatjes aangemeld. Sommige draaien onder begeleiding van een buddy al mee, maar ze staan tespringen om deel te nemen aan de cursus voor beginnende maatjes.
Deze zal dit voorjaar gegeven worden door Peter van Eijk, Gerard Hol en Ronald Hezemans.
op woensdagmiddag 2 maart, 9 maart en 16 maart. Naast de lesstof komen er ook gastsprekers. De nieuwe maatjes krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Aanvullend vindt er een workshop ‘Budgetplan’ plaats op woensdagavond 23 maart.

Gemeente – STOER: inloopmoment Mini Manna Markt

Vanaf 8 februari a.s. is er een wekelijks inloopmoment bij de Mini Manna Markt voor inwoners om laagdrempelig hulp te zoeken. Initiatief is vanuit de gemeente (Jasper Tichelman en Hanneke Pennings) en andere zogenoemde ketenpartners sluiten zich daarbij aan, waaronder ook onzer organisatie. De gemeente verzorgt de communicatie en in de (social) media zul je de volgende aankondigeng kunnen tegenkomen:
Schuldhulp Inloopspreekuur | Elke dinsdagochtend!
Veel mensen met schulden praten daar niet graag over. Toch is het verstandig om dat wél te doen. Ook bij beginnende schulden. Zo voorkomt u dat het erger wordt. Kom zonder afspraak naar het inloopspreekuur bij de Mini Manna Markt in Ulft. Elke dinsdag tussen 10:00 en 12:00 uur zitten onze  schuldhulpverleners voor u klaar.
Op het inloopspreekuur zijn ook mensen aanwezig van:
– Stadsbank Oost-Nederland
– Schuldhulpmaatje
– Sociaal Raadslieden Werk
– Formulierenhulp Sociaal Werk Oude IJsselstreek
Zo kunnen wij u altijd meteen passende hulp aanbieden! Het adres: Kanunnik de Vriesstraat 42 in Ulft.

Intervisie

We willen weer een intervisie organiseren om met elkaar casussen te bespreken om van elkaar te leren door ervaringen te delen. Ook is het een goede gelegenheid om (nieuwe) maatjes beter te leren kennen.
De intervisie vindt plaats op donderdagmiddag 17 februari 2022 van 13:00-15:00 uur. Locatie Vluchtelingenwerk, Emailleplein 32 in Ulft

Studiedagen

Op woensdagavond 13 april en woensdagmiddag 12 oktober zijn er weer studiedagen. Noteer deze alvast in je agenda!
Met name 13 april wordt een bijzondere studieavond want we beginnen om 18:30 uur met een hapje vooraf bij Restaurant Van Hal in Voorst! Aansluitend vindt het programma met de gastsprekers plaats. Opgeven vooraf is noodzakelijk, hierover zal apart een mail worden gestuurd.
Programma woensdag 13 april 2022:
18.30-19.30 buffet
19.30-20.30 gastsprekers Wonion en Schmitz-Booms
20.30-21.30 gastspreker Stoer
We hopen vele maatjes te mogen begroeten en er samen een gezellige en leerzame studieavond van te maken. Een mooie gelegenheid om bij te praten met oude bekenden en om kennis te maken met nieuwe maatjes. Er zal nog een mail uitgaan om je hiervoor aan te melden.

Nieuwtjes

Als er ontwikkelingen zijn die we eigenlijk allemaal zouden moeten weten en in de Nieuwsbrief thuis horen, laat van je horen!

Silvia Simmes
T: 06-13 36 96 95
E: info@schuldhulpmaatje-oudeijsselstreek.nl
www.budgethulpoudeijsselstreek.nl

Inhoudsopgave