Sociaal vangnet: noodhulp

Voedselbank Oost-Achterhoek Voedselpakketten worden wekelijks gratis verstrekt en moeten gezien worden als noodhulp en voor een tijdelijke situatie; ‘geen pakket zonder traject’. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door hulpverlenende instanties, waaronder ook erkende vrijwilligersorganisaties als SchuldHulpMaatje Op basis van inkomsten en uitgaven vindt toetsing leefgeld plaats hetgeen bepalend is voor...