Vier nieuwe maatjes bij Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek

Vier nieuwe maatjes hebben in het voorjaar van 2022 de training voor nieuwe Schuldhulpmaatjes succesvol doorlopen en hebben uit handen van voorzitter Wim Post het certificaat ontvangen. De organisatie beschikt nu over bijna 40 maatjes voor schuld- en budgethulp.


De cursus voor beginnende maatjes bestaat uit een uitgebreide e-learning van het NIBUD met aanvullend een training van 3 dagdelen, waarna ze starten met een ervaren buddy.


De training, verzorgd door ervaren schuldhulpmaatjes, is toegespitst op de lokale situatie. Zo zijn onder andere de minimaregelingen en de bijzondere bijstand toegelicht door de gemeente Oude IJsselstreek en heeft gerechtsdeurwaarderskantoor Schmitz Booms de huurincassoprocedure ten behoeve van Wonion uitgelegd. Ook een ervaringsdeskundige heeft zijn verhaal verteld hoe het is om met schulden om te gaan en wat dat met een mens doet.


Met deze gerichte scholing zijn de vrijwilligers klaar om als maatje ingezet te kunnen worden. Ze kunnen nu mensen helpen bij geldzaken om te voorkomen dat achterstanden uitgroeien tot problematische schulden.


Inwoners in de Oude IJsselstreek die het overzicht in de financiële situatie kwijt zijn en meer grip op hun geldzaken willen hebben, kunnen zich aanmelden via de website, per e-mail of door telefonisch contact te zoeken met de coördinator-budgetconsulent Silvia Simmes. De hulp is gratis.

Toon je sterke kant, vraag hulp!

W: www.schuldentelefoonoudeijsselstreek.nl
E: info@schuldhulpmaatje-oudeijsselstreek.nl
T: 06 – 13 36 96 95