Hoe kunnen we helpen?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Sociaal vangnet: noodhulp

Voedselbank Oost-Achterhoek

Voedselpakketten worden wekelijks gratis verstrekt en moeten gezien worden als noodhulp en voor een tijdelijke situatie; ‘geen pakket zonder traject’. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door hulpverlenende instanties, waaronder ook erkende vrijwilligersorganisaties als SchuldHulpMaatje Op basis van inkomsten en uitgaven vindt toetsing leefgeld plaats hetgeen bepalend is voor het al dan niet in aanmerking komen voor een voedselpakket. Ter indicatie: voor een alleenstaande met 2 kinderen ligt de norm op maximaal € 420,- leefgeld per maand. https://voedselbankachterhoek.nl

Mini Manna: de sociale hulpwinkel in de Achterhoek


In de gemeente Oude IJsselstreek (Ulft) is er sinds 2017 een Mini Manna Markt. De Mini Manna Markt is een sociale hulpwinkel die bestaat uit een supermarkt dat tegen een zeer gereduceerd tarief levensmiddelen aanbiedt. Daarnaast bestaat het uit een kringloopwinkel die tweedehands artikelen zoals kleding, meubels, lampen, servies e.d. aanbiedt tegen erg lage prijzen. Tot slot bieden ze ook een vorm van dagbesteding aan met als doel het bieden van een zinvolle dag invulling voor mensen met een beperking.
Mensen uit de doelgroep kunnen een pasje aanvragen. De normen zijn iets ruimer dan bij de voedselbank. Ter indicatie: voor een alleenstaande met 2 kinderen geldt als norm een vrij te besteden bedrag per maand van maximaal € 470,-. https://minimanna.nl

Kledingbank Montferland – Didam


De kledingbank in Didam geeft herbruikbare kleding aan inwoners van de gemeente Montferland en omliggende gemeenten waaronder ook Oude IJsselstreek. Doelgroep zijn die mensen die ook in aanmerking komen voor de voedselbank. Aanvragen kunnen alleen via een hulpverlener plaatsvinden. Theo Reuling (penningmeester van de stichting) is één van de contactpersonen. http://www.kledingbankmontferland.nl

Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek


De stichting verleent financiële steun in het kader van armoedebestrijding daar waar de overheid niet in voorziet. Dit doet ze in overleg met meer dan tien professionele organisaties die in het sociale domein werkzaam zijn, waaronder: de gemeente Oude IJsselstreek, het maatschappelijk werk Sensire, MEE Oost- Gelderland, Stadsbank Oost Nederland, de SchuldHulpMaatjes, de Voedselbank, Helpgewoon enz. Deze organisaties fungeren als intermediair voor deze stichting.
De hulpverlening bestaat praktisch gezien uit financiële steun bij afsluiting van gas, water, elektriciteit, levensonderhoud, huisraad, kleding, studiekosten kinderen, schuldhulpverlening etc.
Op aangeven van Gerard Mientjes (ambassadeur SchuldHulpMaatje) is het ook mogelijk om in bijzondere situaties voor een kinderfeestje financiële steun aan te vragen. Een aanvraagformulier is in te vullen via https://www.solidariteitsfondsoudeijsselstreek.nl/

Parochiële Caritas Instelling (PCI)


PCI is een onderdeel van de Maria Laetitia parochie en verleent financiële ondersteuning daar waar de bestaande regelgeving niet toereikend is. Ze probeert een vangnet te zijn voor mensen die buiten de boot vallen door financiële hulp te geven of directe hulp in goederen of waardebonnen. Ook zorgen ze zo nodig voor doorverwijzing naar hulpinstanties.
Voorbeeld: In een situatie waarbij een man de woning had verlaten en zijn ex-vrouw en 2 jonge kinderen achter bleven zonder een koelkast, heeft Charitas er via het schuldhulpmaatje er voor gezorgd dat er een koelkast kon worden gekocht van het geld dat ze daarvoor beschikbaar stelden. Belangrijk hierbij om te vermelden is dat de vrouw nagenoeg geen netwerk in Nederland had en dat in die situatie de toeslagen nog niet aangevraagd konden worden omdat haar ex nog als fiscaal partner geregistreerd stond (systeemtechnisch probleem, aldus raadsvrouw A. Duenk van Sensire). Jaarlijks zorgt PCI ook voor inzameling van levensmiddelen voor de kerspakkettenactie van Caritas (PCI) Maria Laetitia. Gerard Mientjes is de verbindende schakel tussen PCI en Schuldhulpmaatje; op aangeven van de schuldhulpmaatjes worden op de adressen van mensen met een beperkt inkomen kerstpakketten bezorgd. E-mail: pci@mlparochie.nl

Inhoudsopgave