Hoe kunnen we helpen?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Gemeentelijk beleid

De gemeente Oude IJsselstreek kent een aantal regelingen om mensen met een minimuminkomen te ondersteunen; de zogenoemde minimaregelingen, zie website. https://www.oude-IJsselstreek.nl/minimaregelingen

 • Bijzondere bijstand
  Bijzondere bijstand is voor iedereen met een inkomen op of net iets boven het bijstandsniveau (110%) en is daarnaast alleen voor kosten die niet door andere regelingen worden vergoed of waartegen niet te verzekeren is zoals: compensatie verplicht eigen risico zorgverzekering 2019, bril of lenzen, kosten bewindvoering en/of mentorschap, hoortoestellen, meerkosten warme maaltijden, eigen bijdrage tandartskosten, vervoerskosten arts of therapeut buiten de eigen gemeente, rechtsbijstand.
  Voor hoogte van de bijzondere bijstand en de voorwaarden waaronder, zie de website. https://www.oude-IJsselstreek.nl/bijzondere-bijstand

 • Collectie aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ)
  Inwoners van de gemeente tot een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering bij Menzis; zie website van Menzis. https://www.gezondverzekerd.nl

 • Participatietoeslag dan wel individuele inkomenstoeslag
  Een toeslag voor mensen die tenminste 3 jaar een inkomen hebben tot 110% van het bijstandsniveau. https://www.oude-IJsselstreek.nl/individuele-inkomenstoeslag

 • Meedoen regeling en het Kindpakket
  Deze regelingen zijn er om te stimuleren dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. De meedoenregeling is voor bijdrage aan de contributies, lidmaatschappen en abonnementen van sport-, muziek- en jeugdverenigingen.
  Het kindpakket bestaat uit vergoedingen voor de meedoenregeling, zwemles, toelage schoolgaande kinderen, computerregeling voor kinderen in het voortgezet onderwijs, huiswerkbegeleiding en bijles. https://www.oude-IJsselstreek.nl/meedoenregeling

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting
  Kwijtschelding voor afvalstoffenheffing en de rioolheffing kan onder voorwaarden door de gemeente worden verleend, kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vindt door GBLT plaats. Beide regelingen gelden echter niet voor zelfstandigen. https://www.oude-IJsselstreek.nl/kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen en https://www.oude-IJsselstreek.nl/minimaregelingen

Als professional of vrijwilliger in de schuldhulpverlening is het handig als je weet welke personen je voor een bepaald onderwerp kunt benaderen. Voor medewerkers werkzaam in het sociaal domein bij de gemeente Oude IJsselstreek zijn dat René Keurentjes en Patrick Aalders (o.a. minimabeleid, kwijtschelding gem. belastingen en bijzondere bijstand), Martijn Schutman (Stadsbank Oost-Nederland en Petra Bos (consulent WMO en schulddienstverlening). Ze zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0315- 292 292 keuze 2.

Inhoudsopgave