Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 geeft, naast het financieel verslag met toelichting op de cijfers, ook een weergave van de ontwikkelingen die er spelen in de organisatie. Te denken valt hierbij aan de oprichting van BudgetHulp Oude IJsselstreek, de wettelijk verplichte vroegsignalering en de invloed van corona op het aantal hulpvragen. In het jaarplan 2022-2023 wordt er vooruitgekeken naar de toekomst. Deze is als bijlage in het jaarverslag opgenomen. 

Klik HIER om het jaarverslag te downloaden